wir sind bund. - Co zrobić w razie niepowodzenia?

Navigation und Service_pl

Logo - Wir sind Bund (zur Startseite)

Mach mit - gestalte Zukunft!Get involved - shape the future! Прими участие – построй будущее!Katıl - Geleceği şekillendir! Učestvuj - oblikuj budućnost! شاركنا - اصنع المستقبل! Participe - Dessine l'avenir! Partecipa - Creare il futuro! Únete - Crear el futuro! Dołącz do nas - Twórz przyszłość!

Co zrobić w razie niepowodzenia?

Gdy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają!

Jeżeli Twoje dziecko nie znalazło w tym roku miejsca pracy w celu nauki zawodu, to mimo tej faktycznie niekorzystnej sytuacji nie ma powodu, żeby się poddawać. Jest wiele możliwości, które można wykorzystać, aby pomóc swojemu dziecku.

Twoje dziecko nie znalazło miejsca pracy w celu nauki zawodu?

Na wstępie należy przeanalizować ze swoim dzieckiem dotychczasową procedurę aplikacyjną. Jakie były testy? W których dziedzinach Twoje dziecko osiągnęło dobre wyniki? Co należy jeszcze poćwiczyć?

W księgarniach i bibliotekach można znaleźć wiele książek szczegółowo omawiających pisemną procedurę rekrutacyjną. Objaśnia się w nich sposoby postępowania podczas testów oraz przytacza fragmenty autentycznych testów. Książki te zawierają między innymi zadania z rozwiązaniami, które można ćwiczyć w domu.

Jeżeli Twoje dziecko brało już udział w rozmowie kwalifikacyjnej, przeanalizuj jeszcze raz zadawane pytania. W miarę możliwości spisz te pytania i spróbuj sformułować na ich podstawie wątek do ćwiczeń. Im częściej Twoje dziecko będzie trenowało taką rozmowę, tym pewniej będzie się czuło podczas prawdziwej rozmowy kwalifikacyjnej. Za każdym razem dziecko będzie widziało, że pytania się powtarzają i że można przygotować się na nie w domu.

Hervorhebung_Achtung_pl: Nasza rada:

Federalna Agencja Pracy oferuje pomoc w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz symulacje ustnych procedur rekrutacyjnych. Również w Centrum informacji zawodowej (BiZ) czekają na ciebie pracownicy, którzy gotowi są przyjść z pomocą Tobie i Twojemu dziecku. Skorzystaj z tego wsparcia!

Ponadto powinieneś wraz ze swoim dzieckiem odwiedzić targi edukacyjne dot. kształcenia zawodowego. Na stoiskach targowych istnieje możliwość przeprowadzenia intensywnych rozmów, podczas których można uzyskać odpowiedź na różne pytania. Osoby obsługujące stoiska na takich targach to zazwyczaj kierownicy nauki zawodu, którzy również przeprowadzają rekrutację. Z tego względu warto zabrać ze sobą teczkę z dokumentami aplikacyjnymi i przekazać ją osobiście kierownikowi nauki zawodu.

Linki na strony z terminami targów edukacyjnych dot. kształcenia zawodowego można znaleźć po prawej stronie.

Uczniowie uczący się zawodu w Federalnym Ministerstwie środowiska przygotowali poradnik zawierający wskazówki mające pomóc w pokonywaniu pierwszych przeszkód na ścieżce kariery zawodowej. Zwróć uwagę na tę broszurę w dokumentach do ściągnięcia po prawej stronie.

Federalna Agencja Pracy wspiera również młodych ludzi, którzy nie mają szans na otrzymanie miejsca nauki zawodu, oferując specjalne instrumenty ułatwiające rozpoczęcie życia zawodowego. Prosimy zapoznać się z dokumentem informacyjnym Federalnej Agencji Pracy na temat szkoleń przed podjęciem nauki zawodu zamieszczonym po prawej stronie.

Jeżeli poszukiwania miejsca pracy w celu nauki zawodu okazały się bezowocne, ponieważ Twoje dziecko nie jest jeszcze pewne co do wyboru zawodu, ma ono możliwość skorzystania z „dobrowolnego roku ekologicznego”(FÖJ) lub „dobrowolnego roku społecznego” (FSJ). Oba programy wspiera Federalna Agencja Pracy.

Ponadto po zniesieniu obowiązku służby wojskowej i rezygnacji ze służby zastępczej powołano do życia Federalną służbę ochotniczą (BFD). Federalna służba ochotnicza ma zastąpić służbę zastępczą.

Więcej informacji można znaleźć klikając link po prawej stronie.

Dziecko nie jest zadowolone ze swojego miejsca pracy w celu nauki zawodu?

Nawet jeżeli Twoje dziecko znalazło miejsce nauki zawodu, może się zdarzyć, że nie potrafi się zidentyfikować z tym zawodem albo że ma trudności z osiągnięciem celu nauki. Porozmawiaj ze swoim dzieckiem, jakie mogą być tego przyczyny. Skontaktuj się z kierownikiem nauki zawodu i wyjaśnij, w czym tkwi problem. Może uda się wspólnie znaleźć jakieś rozwiązanie.

Hervorhebung_Tipp_pl: Ważne!

Uczniowie nie powinni na siłę próbować zdobyć dany zawód, jeżeli mają z tym trudności. Zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie, aby zmienić taki stan rzeczy.

Jeżeli Twoje dziecko już w okresie próbnym, tj. podczas pierwszych trzech miesięcy spostrzeże, że obrany zawód nie jest właściwy, może w każdym momencie bezterminowo wypowiedzieć stosunek pracy w celu nauki zawodu (§ 22 ust. 1 niem. Ustawy o kształceniu zawodowym - BBiG). Jeżeli Twoje dziecko nie ma jeszcze skończonych 18 lat, wymaga to naturalnie Twojej zgody. Prawo do bezterminowego wypowiedzenia umowy w okresie próbnym przysługuje również pracodawcy.

Jeżeli Twoje dziecko dopiero później zorientuje się, że nie jest zadowolone z wybranego zawodu i nie zapowiada się, aby to się miało zmienić, może ono wypowiedzieć umowę z 4-tygodniowym terminem wypowiedzenia (zgodnie z § 22 ust. 2 nr 2 BBiG), ale tylko jeżeli zamierza zrezygnować ze stosunku pracy w celu nauki zawodu lub chce podjąć naukę w innym zawodzie. 

Niezdany egzamin?

Jeżeli Twoje dziecko bezproblemowo odbywa naukę zawodu oraz chętnie pracuje i uczy się, czekają je egzaminy końcowe. A jeżeli Twoje dziecko nie zda egzaminu, istnieją też inne rozwiązania.

Niezdanie egzaminu to nic strasznego, pod warunkiem, że Twoje dziecko się starało, na ile mogło. Jest wiele powodów, dla których niektórzy nie osiągają w sytuacjach egzaminacyjnych takich wyników, jakie właściwie powinni osiągnąć.

Jeżeli dziecko nie zdało egzaminu przy pierwszym podejściu, nie oznacza to automatycznie, że zostanie wykluczone z dalszego kształcenia zawodowego.

Jeżeli uczeń zawodu nie zda egzaminu końcowego, to na wniosek zainteresowanego stosunek pracy w celu nauki zawodu może zostać przedłużony do następnego możliwego terminu egzaminu, nie dłużej jednak niż o dalszy rok (§ 21 ust. 3 BBiG).

Instytucja nadzorująca kształcenie zawodowe oferuje z reguły różne możliwości wyrównania istniejących deficytów i przygotowania do następnego egzaminu końcowego. W takich przypadkach możesz wesprzeć pracodawcę motywując swoje dziecko, dodając mu siły, ale przede wszystkim zapewniając mu potrzebne oparcie.