wir sind bund. - Ausbildungsmöglichkeiten Bund

Navigation und Service_pl

Logo - Wir sind Bund (zur Startseite)

Mach mit - gestalte Zukunft!Get involved - shape the future! Прими участие – построй будущее!Katıl - Geleceği şekillendir! Učestvuj - oblikuj budućnost! شاركنا - اصنع المستقبل! Participe - Dessine l'avenir! Partecipa - Creare il futuro! Únete - Crear el futuro! Dołącz do nas - Twórz przyszłość!

Kształcenie zawodowe w administracji federalnej

Instytucje służby cywilnej jako pracodawca

Warto wiedzieć, że instytucje służby cywilnej zatrudniają ok. 4,6 milionów pracowników i są największym pracodawcą w Niemczech.

Administracja federalna jest jednym z większych pracodawców w służbie cywilnej i oferuje wiele różnych zawodów i miejsc kształcenia zawodowego. Twoje dziecko może zostać pracownikiem zatrudnionym w ramach układu zbiorowego pracy lub urzędnikiem państwowym.

Urzędy federalne prowadzą kształcenie zawodowe w ponad 130 uznawanych przez państwo zawodach. Twoje dziecko może się kształcić w którymś z typowo administracyjnych zawodów, jak np. specjalista ds. administracji albo specjalista ds. mediów i informacji, ale także w wielu innych zawodach objętych kształceniem zawodowym, jak kucharz, ogrodnik, opiekun zwierząt, mechatronik samochodowy i informatyk.

W celu podjęcia nauki w uznawanym przez państwo zawodzie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły głównej lub realnej (Haupt-/ Realschulabschluss).

Ponadto Twoje dziecko może ukończyć naukę w jednym z ok. 30 kierunków zawodowych w ramach różnych stopni kariery urzędniczej w służbie cywilnej. Ma ono do wyboru szerokie spektrum zawodów: poczynając od typowych czynności administracyjnych w federalnej administracji ogólnej i wewnętrznej poprzez służbę w policji (Bundespolizei) lub w policyjno-kryminalnej służbie więziennej (Bundeskriminalamt) i służbę celną, aż po służby meteorologiczne oparte na wiedzy przyrodniczej.

Istnieją cztery różne ścieżki kariery urzędniczej:

  • służba stopnia podstawowego
  • służba stopnia średniego
  • służba stopnia wyższego
  • służba stopnia najwyższego

Hervorhebung_Achtung_pl: Wskazówka:

Obowiązują następujące zasady dotyczące zatrudnienia:

Wyższe wykształcenie na świadectwie szkolnym Twojego dziecka pozwala na rozpoczęcie kariery zawodowej na wyższym poziomie.

  • służba stopnia podstawowego (świadectwo ukończenia szkoły głównej - Hauptschulabschluss)
  • służba stopnia średniego (kwalifikujące świadectwo ukończenia szkoły głównej - Qualifizierender Hauptschulabschluss, mała matura - Mittlere Reife / świadectwo ukończenia szkoły średniej - Mittlerer Bildungsabschluss)
  • służba stopnia wyższego (świadectwo uprawniające do studiów w wyższych szkołach zawodowych/Fachhochschulreife, ogólne świadectwo dojrzałości - Allgemeine Hochschulreife / matura - Abitur)
  • służba stopnia najwyższego (ukończenie studiów wyższych)

Twoje dziecko może zostać urzędnikiem państwowym, jeżeli posiada obywatelstwo niemieckie, jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE), Islandii, Liechtensteinu, Norwegii (EOG) lub Szwajcarii. Podczas kształcenia zawodowego będzie ono urzędnikiem niemianowanym (Beamter auf Widerruf).

Hervorhebung_Achtung_pl: Ważne!

Pracownikami zatrudnionymi w ramach układu zbiorowego pracy mogą zostać osoby wszystkich narodowości.

Obywatele innych państw niż wyżej wymienione mogą jednak ukończyć kwalifikowane kształcenie zawodowe, tylko jeżeli posiadany tytuł pobytowy (Aufenthaltstitel) uprawnia ich do podjęcia pracy zarobkowej. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat należy się skontaktować z urzędem ds. cudzoziemców (Ausländerbehörde) właściwym dla miejsca zamieszkania i w razie potrzeby poprosić o dodatkową adnotację o zezwoleniu na pracę w celu nauki zawodu. 

Hervorhebung_Tipp_pl: Uwaga!

Niektóre zezwolenia na pobyt obejmują już zezwolenie na pracę na mocy ustawy, np.:

  • zezwolenie na pobyt dla obywateli tureckich zgodnie z § 4 ust. 5 niem. Ustawy o prawie do pobytu (Aufenthaltsgesetz) lub
  • zezwolenie na pobyt zgodnie z § 25 ust. 1 i 2 niem. Ustawy o prawie do pobytu dla osób, którym przyznano prawo do azylu.

Zezwolenie na swobodne osiedlanie się jak również prawo do stałego pobytu (EWG) są bezterminowymi tytułami pobytowymi i zezwalają na podejmowanie pracy zarobkowej bez ograniczeń.