wir sind bund. - Bildungssystem

Navigation und Service_pl

Logo - Wir sind Bund (zur Startseite)

Mach mit - gestalte Zukunft!Get involved - shape the future! Прими участие – построй будущее!Katıl - Geleceği şekillendir! Učestvuj - oblikuj budućnost! شاركنا - اصنع المستقبل! Participe - Dessine l'avenir! Partecipa - Creare il futuro! Únete - Crear el futuro! Dołącz do nas - Twórz przyszłość!

System szkolnictwa

Objaśnienia do systemu szkolnictwa

W Niemczech szkolnictwo podlega pod resorty Ministerstw Kultury i Oświaty Krajów Związkowych. Poniżej zamieszczono schemat przedstawiający istotne elementy systemu szkolnictwa w Niemczech.

Poszczególne kraje związkowe są odpowiedzialne za wypracowanie przepisów dotyczących systemu szkolnictwa. Może się więc zdarzyć, że w różnych krajach związkowych będą obowiązywać różne przepisy.

Hervorhebung_Tipp_pl: Nasza rada:

Konkretne informacje na temat przepisów obowiązujących w danym kraju związkowym można znaleźć pod linkiem do Ministerstw Kultury i Oświaty tego kraju związkowego w kolumnie po prawej stronie.

Po opuszczeniu przedszkola (Kindergarten) dzieci uczęszczają najpierw do szkoły podstawowej (Grundschule). Dzieci i młodzież wymagająca specjalnego wsparcia pedagogów, które nie może być zapewnione w innych szkołach, mogą uzyskać taką opiekę w szkołach specjalnych (Förderschulen).

Przejście dziecka do szkoły kolejnego szczebla edukacji jest możliwy po ukończeniu czwartej klasy szkoły podstawowej. System szkolnictwa w Niemczech przewidział tutaj cztery typy szkół kolejnego szczebla edukacji, do których dzieci mogą przejść po ukończeniu szkoły podstawowej:

  • Szkoła główna (Hauptschule)
  • Szkoła realna (Realschule)
  • Szkoła średnia ogólnokształcąca (Gymnasium)
  • Szkoła ogólna (Gesamtschule)

Przejście do szkoły kolejnego szczebla edukacji może jednak nastąpić także w późniejszym terminie. Również po zakończeniu właściwego obowiązku szkolnego istnieje możliwość uzyskania świadectwa ukończenia szkoły w ramach tzw. „drugiej ścieżki edukacyjnej“ („zweiter Bildungsweg“) poprzez uczęszczanie do średniej szkoły profilowanej (Fachoberschule) lub średniej szkoły zawodowej (Berufsoberschule), których ukończenie uprawnia do podjęcia studiów w wyższych szkołach zawodowych i na uniwersytetach.