wir sind bund. - Šta če biti, ako krene u krivo?

Absender_sh

Logo - Wir sind Bund (zur Startseite)

Mach mit - gestalte Zukunft!Get involved - shape the future! Прими участие – построй будущее!Katıl - Geleceği şekillendir! Učestvuj - oblikuj budućnost! شاركنا - اصنع المستقبل! Participe - Dessine l'avenir! Partecipa - Creare il futuro! Únete - Crear el futuro! Dołącz do nas - Twórz przyszłość!

Šta se dešava ako nešto krene naopako?

Kada se jedna vrata zatvore, otvaraju se druga!

Ako Vaše dete ove godine nije dobilo mesto za školovanje uz rad, onda to stvarno nije lepo, ali svakako nije razlog da se odustane.
Postoji mnogo mogućnosti kako možete da postupite da biste pomogli svom detetu.

1. Niste dobili mesto za školovanje uz rad.

Najpre treba sa svojim detetom da razmotrite konkursni postupak. Kakvi su bili testovi? U kojim oblastima je Vaše dete bilo jako? U kojima su mu potrebni dodatni zadaci za vežbanje?
U knjižarama i bibliotekama postoji mnoštvo knjiga, koje obrađuju pismeni način odabira. One objašnjavaju postupak kod testova i prikazuju i izvode iz pravih testova. Ove knjige sadrže i zadatke za vežbanje uključujući i rešenja, za vežbanje kod kuće.
Ako je Vaše dete već bilo na razgovorima, proradite pitanja. Ispišite pitanja i sami razvijte nov način za vežbanje. Što češće Vaše dete vežba razgovore, sigurnije će se osećati prilikom pravog razgovora za posao. Od razgovora do razgovora će Vaše dete primetiti da se pitanja stalno ponavljaju i da se može ciljano pripremiti kod kuće.

Hervorhebung_Tipp_sh: Predlog

Savezni zavod za zapošljavanje nudi pomoć u oblasti sastavljanja konkursne dokumentacije, a i simulira usmeni postupak odabira. I u informativnim centrima za zapošljavanje Vam stoje zaposlenici Savezne agencije na raspolaganju, da pomognu Vama i Vašem detetu. Obezbedite pomoć!

Osim toga, trebalo bi sa detetom da posetite ponuđene sajmove obrazovanja. Na sajamskim štandovima se mogu voditi dobri i intenzivni razgovori u kojima se može odgovoriti na otvorena pitanja. Zaposleni na sajamskim štandovima su obično načelnici u obrazovanju, koji sprovode i konkursni postupak. Imajući to u vidu može biti korisno da sa sobom ponesete unapred spremljenu fasciklu sa konkursnom dokumentacijom i da je lično predate.
Termine sajmova obrazovanja ćete naći na stranama navedenim u koloni desno.

Pripravnici Saveznog Ministarstva za okoliš napravili su jedan mali vodič gde su naveli predloge, koji mogu pomoči, da prebrodite prve prepreke u vašem profesionalnom životu. Pogledajte brošuru pod oznakom Download, na desnoj koloni.
Savezni zavod za zapošljavanje pomaže mladim ljudima koji nemaju šanse da dobiju mesto za školovanje uz rad, uz pomoć posebnih mera za stupanje u poslovni život.U vezi toga čitajte informacijski list Saveznog zavoda za zapošljavanje, o temi kvalifikacija za početak, na desnoj koloni.

Ukoliko traženje mesta za školovanje uz rad nije bilo uspešno, zato što vaše dete još uvek nije sigurno što se tiče izbora zanimanja, pruža se prilika „Dobrovoljne ekološke godine (FOJ)“ ili „Dobrovoljne socijalne godine“ (FSJ). I jedna i druga mera se podstiču od strane Saveznog zavoda za zapošljavanje.

Osim toga posle ukidanja obaveze o vojnoj službi i otpusta civilne službe, osnovana ja služba "Bundesfreiwilligendienst (BFD)" Savezne dobrovoljne službe. Savezna dobrovoljna služba bi trebala zameniti civilnu službu. Više informacija o tome možete uzeti sa linka, na desnoj koloni.

2. Sa školovanjem uz rad niste zadovoljni?

Ako je Vaše dete pronašlo mesto za školovanje uz rad, može i da se desi da ne može da se identifikuje sa pozivom ili da mu teško pada da dostigne zadati cilj. Molimo da sa Vašim detetom razgovarate koji bi uzroci mogli biti. Stupite u kontakt i sa upravom i razmotrite problem. Možda može da se nađe početak zajedničkog rešenja.

Važno:

Pripravnici ne treba tokom školovanja da se muče. Postoje uvek načini da se neki uslovi promene.
Ako Vaše dete već tokom probnog perioda, a to su prva tri meseca, smatra da odabrani poziv nije onaj pravi, može u svakom trenutku da raskine odnos školovanja uz rad, bez pridržavanja nekog roka (član 22, stav 1, Zakona o školovanju uz rad - BBiG). Ako Vaše dete još nema 18 godina, to će se naravno desiti samo uz Vašu saglasnost. Pravo raskida bez pridržavanja rokova važi za poslodavca tokom probnog perioda.
Ako Vaše dete tek kasnije shvati da je nezadovoljno pozivom i da nema izgleda za promenu, otkaz (prema članu 22, stav 2, br. 2 Zakona o školovanju uz rad - BBiG) sa otkaznim rokom od četiri nedelje može tek tada da usledi, ako pripravnik hoće da se odrekne odnosa školovanja uz rad ili ako želi da se školuje za neku drugu profesiju.

3. Niste položili ispit?

Ako Vaše dete prođe školovanje bez problema i ako mu rad i učenje pričinjavaju zadovoljstvo, na kraju ga čekaju ispiti. Ukoliko Vaše dete ne položi ispit, i ovde postoje rešenja.
Ne položiti ispit nije ništa strašno, pod uslovom da je Vaše dete dalo sve od sebe. Postoji mnogo uzroka zašto se na ispitima ne postiže ono što bi moglo da se postigne.
Ako se ispit ne položi prvi put, to ne znači odmah isključenje iz daljeg školovanja.
Ako pripravnici ne polože završni ispit, školovanje se produžava na njihov zahtev, do prvog mogućeg sledećeg ispita, a najduže na godinu dana (član 21, stav 3 BBiG).
Služba nadležna za obrazovanje najčešće nudi mogućnosti da se otklone nedostaci i da se pripremi za sledeći završni ispit.
U ovom slučaju treba poslodavca da usmerite u tom pravcu, da svoje dete motivišete, jačate i pre svega da mu dajete neophodnu podršku.

Datum 30.03.2012