wir sind bund. - Pripravnik A-B-C

Absender_sh

Logo - Wir sind Bund (zur Startseite)

Mach mit - gestalte Zukunft!Get involved - shape the future! Прими участие – построй будущее!Katıl - Geleceği şekillendir! Učestvuj - oblikuj budućnost! شاركنا - اصنع المستقبل! Participe - Dessine l'avenir! Partecipa - Creare il futuro! Únete - Crear el futuro! Dołącz do nas - Twórz przyszłość!

Pripravnici - A-B-C

Objašnjenje svih pojmova u vezi Obrazovanje

Šta znači pojam „Pomoč koja prati Obrazovanje“ („Ausbildungsbegleitende Hilfen“)? Gde i kako moje dete može dobiti „Uverenje o nekažnjavanju“ („Polizeiliches Führungszeugnis“)? Dali moje dete za vreme Obrazovanja mora raditi prekovremeno?

Pripravnici ABC je jedne enciklopedija na stranici „planet beruf“ saveznog zavoda za zapošljavanje, od A - Z objašnjava ključne pojmove u kontekstu prava i dužnosti pripravnika. Na ovoj stranici ćete naći jedan mali izvadak toga. Za više informacija o ovoj temi pogedajte na stranici „planet beruf“.Odgovarajući link, naći ćete u desnoj koloni.

Lekarsko uverenje (lekarski pregled)

Svaka mlada osoba mora biti prije početka pripravničkog obrazovanja podvrgnut lekarskoj kontroli od strane lekara ili lekarke. Lekarski pregled ne smije biti stariji od 14 mjeseci. Lekarsko uverenje o pegledu vaše dete mora več prvi dan predati na pripravničkom radnom mestu. Bez lekarskog uverenja o pregledu  poslodovac ne smije vaše učiti.

Radno vreme

Radno vreme vašeg deteta stoji uvek na pripravničkom obrazovnom ugovoru. Ako je vaše dijete ispod 18 godina, onda po zakonu o zaštiti mladih na radu, on ne smije raditi više od osam sati dnevno i 40 sati sedmično.

Pomoč koja prati Obrazovanje

Za vreme pripravničkog obrazovanja vaše dete može primiti pomoč koja prati to obrazovanje (abH) i učestvovati bezplatno na dopunsku nastavu.Zahtev za „abH“ vaše dete može predati kod nadležne službe za savetovanje pri zavodu za zapošljavanje.

Trajanje obrazovanja

Razdoblje trajanja obrazovanja kod priznatih zanimanja obično iznosi  dve do tri i pol godine. To ovisi o obliku obuke i forme obrazovanja. Što je viši stupanj Školske spreme na početku obuke, to je veća šansa da njihovo obrazovanje bude što krače  - ali ne krače od dvije godine. Razgovor o mogućem skračenju obuke vaše dete mora voditi na poslu. Vreme trajanja obuke stoji uvek na Ugovoru o pripravničkom obrazovanju.

Pravilnik obrazovanja

Za svako obrazovno priznato zanimanje postoji pravilnik sa propisima obuke. On definira što se mora učiti u toku osposobljavanja. Time je osigurano da svi pripravnici za vreme obuke dobiju iste potrebne profesionalne sposobnosti, veštine i znanja.

Sredstva za obuku

Sredstva za obuku su na primjer Alati, materijali, knjige, materijal za crtanje i pisanje itd. Ovaj materijal biče od strane poslodovca vama dostupan, besplatan i u dovoljnim količinama. Pripravnik ima obvezu da sa tim sredstvima pažljivo rukuje. Školski obrazovni materijal za zanatske škole, vaše dete mora sam kupiti.

Plan obrazovanja

Plan obrazovanja i program obuke su upisani u ugovoru o pripravničkom obrazovanju. U principu, sadržaj je strukturiran po godinama školovanja. Poslodavac koji vrši obuku je dužan da se pridrži sadržaju i strukturi obuke. Koji sadržaje obuke treba učiti stoji u pravilniku i propisima za obrazovanje koji postoje za sva priznata zanatska obrazovanja.

Plačanje za vreme obrazovanja

Isplata regulirana je na osnovi pripravničkog ugovora i plaća se mjesečno na bankovni račun naveden u ugovoru. Za to bi trebalo vaše dete da otvori  svoj poseban račun. Ako je vaše dete ispod 18 godina, banka treba vaš potpis za otvaranje bankovnog računa.

Pripravnički ugovor

Vaše dete treba dobro pročitati pripravnički ugovor prije potpisivanja. Više o pripravničkom ugovoru stoji ovde.

Bilježnica

večini slučaja strukovnog obrazovanja, vaše dete mora voditi beleške radi izvješća. Vaše dete upisiva uvek zu toj bilježnici, šta i kada je nešto naučio tokom obrazovanja. Cjelovita i ispunjena bilježnica je preduslov za priznanje prava da se podvrgnete završnom ispitu. Materijal i vrijeme koji su potrebni, da se pišu izvješća, dobijete od strane instruktora koji vas uči.

Potpora pri pripravničkom obrazovanju

Sa potporom pri pripravničkom obrazovanju (BAB) treba se financijski unapriediti prvo obrazovanje. To može biti u nekom poduzeće ili izvan poduzeća ali na jednom priznatom stručnom obrazovanju. Pod određenim okolnostima, vaše dete dobiva financijsku potporu (BAB) i tokom pripreme za stručno obrazovanje (BvB). Vaše dete ima pravo na financijsku potporu (BAB) samo u slučaju da ne živi sa vama, zbog daljine mesta obrazovanja. Zahtjev za potporu, možete predati kod vašeg nadležnog zavoda za zapošljavanje. Da li vaše dete ima pravo na BAB pokazače vam Računar BAB.

Obvezno stručno obrazovanje

Za vreme obrazovanja  vaše dete je dužno da prisustvuje u nastavi stručne obrazovne škole. Ovisno o stručnom obrazovanju ili struci nastava se odvija u stručnoj obrazovnoj školi jedan ili dva dana sedmično ili u nastavnim vremenskom periodu.  Nastava koja se vodi u nekom periodu znači,  da ta nastava traje nekoliko nednelja u isto vrijeme i to nekoliko puta godišnje. Ocene i svjedočanstvo za vreme nastave u stručnoj školi su za obrazovanje važne kao i vaša spospobnost u poduzeču. Za vreme nastave u zanatskim školama bičete oslobodjeni rada u poduzeču.

Periodična nastava

U dvojnom sustavu obrazovanja vaše dete uči zanat u nekom produzeču i stručnoj obrazovnoj školi. Nasatava u stručnoj školi se održava obično jednom ili dva dana sedmično. U nekim zanimanjima, međutim, nastava u stručnim školama, se održava u nekoliko vremenska perioda od dve do tri sedmice.

Zakon o zaštiti mladih na poslu

Ako je vaše dete ispod 18 godina, zaštičen je zakonom o zaštiti mladi na poaslu. Oni uživaju posebnu zaštitu temeljem tog zakona. Na primjer, ima zakonsko pravo na odmor od jednog sata dnevno. Naravno, vašem detetu sleduje određeni broj dana godišnjeg odmora. Zakon u detalje možete naći ovdje: Jugendarbeitsschutzgesetz

Bolovanje

Ako je vaše dete bolesno, firma mora biti obaviještena odmah prije početka rada u jutarnjim satima preko telefona. U najboljem slučaju, vaše dete ili vi lično nazovite instruktora ili kadrovski ured. Važno je da poduzeče tačno zna, otprilike koliko dugo će vaše dete biti bolesno. Kod većine poduzeća morate najkasnije treći dan bolesti, predati liječničko uvjerenje od liječnika. Detaljne formalnosti moraju biti upisane na pripravničkom obrazovnom ugovoru.

Otkaz

Tijekom probnog razdoblja vaše dete može u bilo koje vreme, bez davanja bilo kakvih razloga, dati pismeni otkaz, takodje se i njemu može dati otkaz.Trajanje probnog perioda stoji u pripravničkom obrazovnom ugovoru. Obično je između dva i četiri mjeseca. Nakon probnog razdoblja, vrme otkaza je stoji u odredbama pripravničkog obrazovnog ugovar.  Ako u ugovoru nije navedeno vreme otkaza primjenjuje se zakonski otkazni rok od četiri sedmice. Otakaz mora biti u pisanom obliku.

Uverenje o nekažnjavanju

Neka poduzeča zahtijevaju da vaše dete donosi na prvi radni dan, uverenje o nekažnjavanju.  To Uverenje je službeno savezno svjedočanstvo gde su upisani prethodne  krivične kazne. Uverenje se dobiva od strane gradske ili opštinske uprave.

Probno razdoblje

Probno razdoblje navedeno je u ugovoru o pripravničkom obrazovanju, obično traje od dva do četiri mjeseca. U tom razdoblju firma koja vrši stručno obrazovanje vašeg deteta, ispitje dali je vaše dete sposobno za to mesto. Tijekom probnog razdoblja vašem detetu  može se u bilo koje vrijeme bez obrazloženja dat pismeni otkaz. Isto tako, vaše dete može dati otkaz u bilo kojem trenutku u pisanom obliku.

Ispit

Obično u svakom stručnom obrazovanju postoji jedan među ili srednji ispit i završni ispit. Srednji ispit treba odrediti razinu stručnog obrazovanja. Na osnovu tog ispita vaše dete će znati u kojem području treba više učiti. Za vreme ispita vaše dete ima pravo na izostanak sa posla. Za završni ispit, firma mora vašem detetu da daje slobodan čak i jedan dan prije ispita.

Karton socijalnog osiguranja

Svaki  radnik ili radnica dobiva od strane mirovinskog fonda karton socijalnog osiguranja. Time se potvrđuje da je vi ili ona zakonski registrirani odnosno prijavljeni. Pri početku stručnog obrazovanja, zdrastveni zavod vašeg deteta, izdaje karton za vaše dete. Vaše dete treba taj karton poneti prvog dana početka rada ili mora u poduzeču da navede broj sovijalnog osiguranja. Taj broj stoji u kartonu o socijalnom osiguranju.

Zaštita na radnom mjestu

Vaše dete mora slijediti pravila sigurnosti na radnom mjesto. U nekim firmama na primjer, obvezno je nositi zaštitnu odjeću ili skinuti sa sebe nakit. U najboljem slučaju vaše dete traži objašnjenja  prije prvog radnog dana.

Aktivnosti / fizički rad

Sve zadatke koje sa daju pripravniku za vreme obrazovanja moraju da služe u edukativne svrhe i biti prilagođene njegovim tjelesnim sposobnostima. Mladi ispod 18 godina starosti ne smiju raditi nikakve opasne poslove, to znači nikakve poslove koji mogu prouzročiti nezgodu ili štete zdrastvenom stanju - osim ako se izvode pod nadzorom. Nadzor se primjenjuje čak i ako je rad sa opasnim materijalima ili opasnim situacijama, deo obrazovanja.

Prekovremeni rad

Ako vaše dete još nije punoljetno, po pravilu ne smije raditi prekovremeno. Ponekad se to ne može izbjeći. Prekovremeni rad se mora nadoknaditi u obliku slobodnog vremena i ne može ne smije biti dulji od 30 minuta dnevno.

Odmor

Dani godišnjeg odmor tijekom pripravničkog stručnog obrazovanja se uredjuju pripravničkim ugovorom. Je li vaše dete mlađe od 18 godina, onda ima pravo na određeni broj dana godišnjeg odmora. Zakon o zaštiti mladih na poslu navodi sljedeće: Još nije napunio 16. godina, seduje zakonski godišnji odmor najmanje 30 dana, ispod 17 godina najmanje 27 dana, ispod 18 godina najmanje 25 dana i više od 18 godina barem 24 dana.

Obaveza čuvanja tajni

U svakom poduzeču povjerljive stvari su dio poslovne tajne. Vaše dete je dužno i obavezno da sve poslovne tajne sačuva za sebe i ne smije objaviti vani.

Doplatak za stanarinu

Pod određenim uvjetima vaše dete koji je na stručnom obrazovanje ima pravo tražiti doplatak za stanarinu ako tijekom obrazovanja ima svoj stan, a nema ni potpore za visoko obrazovanje ni plate za vreme stručnog obrazovanje niti dobiva koju naknadu.   Nepovratna sredstva za doplatak stanarine vaše dete mora zatražiti u opštini ili gradu gde živi odnosno stanuje.

Svjedočanstva

Kao u svakoj školi vaše dete će primiti od stručne  škole,  jedan medju odnosno srednje svedočanstvo i završno svedočanstvo.  Nakon što završi završni ispit, dobiče  svjedočanstvo stručne škole kao i svedočanstvo od IHK (gospodarske- i industrijske  komore) ili od strane  HWK (zanatske komore) i Svedočanstvo d strane poduzeča gde je završio obuku. Ova Svedočanstva vaše dete mora pažljivo sačuvati,  jer oni su važni za buduće aplikacija.

Dodatne kvalifikacije

Osim stručnog osposobljavanja u radu i nastave u stručne škole, vaše dete može steći dodatne kvalifikacije. To su dodatna obrazovanja ili tečajevi koji nadilaze ono što je propisano u propisima o stručnom obrazovanju.  To su naprimjer:  tečajevi strani jezika, tečajevi za računala,  vozačku dozvola ili know-how  poslovne administracije BWL).