wir sind bund. - Meslek eğitimi öğrencisinin ABC’si

Navigasyon ve hizmetler

Logo - Wir sind Bund (zur Startseite)

Mach mit - gestalte Zukunft!Get involved - shape the future! Прими участие – построй будущее!Katıl - Geleceği şekillendir! Učestvuj - oblikuj budućnost! شاركنا - اصنع المستقبل! Participe - Dessine l'avenir! Partecipa - Creare il futuro! Únete - Crear el futuro! Dołącz do nas - Twórz przyszłość!

Meslek Eğitimi Öğrencisinin ABC'si

Meslek Eğitimiyle İlgili Kavram Açıklamaları

“Meslek eğitimine eşlik eden yardımlar” nelerdir? Çocuğumun “ iyi hal kağıdına” neden ihtiyacı var? Çocuğum meslek eğitimi sırasında fazla mesai yapmak zorunda mıdır?

Meslek Eğitimi Öğrencisinin–ABC’si, Federal İş Bulma Ajansı’nın planet beruf sayfasında, meslek eğitimi öğrencilerinin hakları ve yükümlülükleriyle bağlantılı olarak en önemli kavramları A’dan Z’ye açıklayan bir sözlüktür.
Bu sayfada bu sözlükten alıntılar bulabilirsiniz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için planet beruf sayfasından yararlanabilirsiniz. Bu sayfaya ait link sağ sütunda yer almaktadır.

Tıbbi muayene

Her genç, mesleki eğitime başlamadan önce bir doktor tarafından muayene edilmek zorundadır. Muayenenin üzerinden 14 aydan fazla zaman geçmemiş olmalıdır. Çocuğunuz muayene belgesini meslek eğitiminin ilk gününde işletmeye teslim etmek zorundadır. Firmanın muayene olmadan meslek eğitimi vermesi yasaktır.

Çalışma süresi

Çocuğunuzun günlük çalışma süresi meslek eğitimi sözleşmesinde yazılıdır. Çocuğunuz 18 yaşının altındaysa, Genç Çalışanları Koruma Kanunu'na göre günde 8 ve haftada 40 saatten fazla çalışamaz.

Meslek eğitimine eşlik eden yardımlar

Çocuğunuz meslek eğitimi sırasında, meslek eğitimine eşlik eden yardımlardan (abH) yararlanabilir ve ücretsiz destek ve teşvik dersine katılabilir. Çocuğunuz abH başvurusunu, bağlı olduğu İş Bulma Ajansı’nın meslek danışmanlığı bölümünde yapabilir.

Meslek eğitiminin süresi

Meslek eğitiminin süresi, staj gerektiren meslekler arasında sayılan mesleklerde, iki ile üç buçuk yıldır. Bu süre meslek eğitiminin türüne ve diplomaya bağlıdır. Bitirilen okul ne kadar yüksekse, meslek eğitiminin süresini kısaltma şansı o kadar artar – ancak en fazla iki yıla iner. Çocuğunuzun olası bir süre kısalması hakkında işletmeyle konuşması gerekir. Süre, meslek eğitimi sözleşmesinde belirlenir

Meslek eğitimi tüzüğü

Staj gerektiren meslekler arasında sayılan her meslek için bir meslek eğitimi tüzüğü vardır. Burada, söz konusu meslek eğitiminde nelerin öğrenilmesi gerektiği belirlenir. Böylece tüm meslek eğitimi öğrencilerinin aynı mesleki yetenekleri, becerileri ve bilgileri kazanmaları sağlanır.

Meslek eğitimi araçları

Meslek eğitimi araçları, örneğin aletler, iş malzemeleri, kitaplar ya da çizim ve yazı malzemeleri gibi araçlardır. Malzemeler işletme tarafından ücretsiz olarak ve yeterli miktarda temin edilir. Öğrenci, bunları özenli kullanmakla yükümlüdür. Meslek okulu için öğrenim malzemesini ise çocuğunuzun kendisinin satın alması gerekir.

Meslek eğitimi planı

Meslek eğitimi planı ya da meslek eğitiminin içerikleri, meslek eğitimi sözleşmesinde belirlenir. Genelde içerikler meslek eğitiminin yıllarına göre bölümlere ayrılır. İşletme, meslek eğitiminin içeriklerine uymakla yükümlüdür. Hangi meslek eğitimi içeriklerinin aktarılacağı, staj gerektiren meslekler arasında sayılan her meslek için hazırlanmış olan meslek eğitimi tüzüğünde yazılıdır.

Meslek eğitimi ücreti

Meslek eğitimi ücreti, meslek eğitimi sözleşmesiyle düzenlenir ve aylık olarak sözleşmede belirtilmiş olan hesaba havale edilir. Çocuğunuzun bunun için kendine bir hesap açtırması gerekir. Çocuğunuz 18 yaşının altındaysa, bankanın hesabı açmak için sizin imzanıza ihtiyacı vardır.

Meslek eğitimi sözleşmesi

Çocuğunuz, meslek eğitimi sözleşmesini imzalamadan önce iyice okumalıdır. Meslek eğitimi sözleşmesiyle ilgili ayrıntıları burada bulabilirsiniz.

Rapor defteri

Birçok meslek eğitiminde çocuğunuzun bir rapor defteri tutması gerekir. Çocuğunuz burada, meslek eğitiminde neyi ne zaman öğrendiğini tarif eder. Eksiksiz bir rapor defteri, bitirme sınavına katılım hakkı için bir önkoşul olarak kabul edilir. Raporları yazmak için gereken malzeme ve zaman, eğitim veren tarafından verilir.

Meslek eğitimi yardımı

Meslek eğitimi yardımının (BAB) amacı, ilk meslek eğitiminin mali olarak teşvik edilmesidir. Bunun işletme içinde ya da işletme dışında, staj gerektiren meslek arasında sayılan bir meslekte yapılması gerekir. Belli şartlar altında çocuğunuz, mesleğe hazırlayan bir eğitim uygulaması (BvB) için de BAB alabilir. Ancak çocuğunuz yalnızca meslek eğitimi veren işletme çok uzakta olduğu için sizin yanınızda ikamet edemediği takdirde BAB’den yararlanabilir. Yardım başvurusunu bağlı olduğunuz İş Bulma Ajansı’na yapabilirsiniz. Çocuğunuzun BAB’den yararlanıp yararlanamayacağını BAB hesap makinesi gösterir.

Zorunlu meslek okulu eğitimi

Çocuğunuz meslek eğitimi sırasında bir meslek okuluna devam etmek zorundadır. Staj gerektiren mesleğe bağlı olarak meslek okulu dersleri haftada bir ya da iki gün ya da blok ders olarak alınır. Blok ders, yıl içinde birkaç kez, kesintisiz olarak birkaç hafta ders görmek demektir. Meslek eğitimi açısından çocuğunuzun meslek okulunda aldığı notlar ya da karne, işletmedeki performansıyla aynı derecede önemlidir. Meslek eğitimi öğrencilerine, meslek okuluna devam etmeleri için işletme tarafından izin verilir.

Blok ders

İkili meslek eğitiminde, çocuğunuz işletmede ve meslek okulunda eğitim alır. Meslek okulundaki dersler genelde haftada bir ile iki gün arasında görülür. Buna karşın staj gerektiren bazı mesleklerde meslek okulu dersleri, iki ile üç haftalık birkaç blok halinde tamamlanır.

Genç Çalışanları Koruma Kanunu

Çocuğunuz henüz 18 yaşında değilse, Genç Çalışanları Koruma Kanunu kapsamına girer. Kanun tarafından özel bir korumaya alınır. Örneğin günde bir saatlik mola verme hakkı vardır. Çocuğunuz elbette belli sayıda ücretli izin günü de kullanabilir. Kanunun ayrıntılarını burada bulabilirsiniz: Genç Çalışanları Koruma Kanunu.

Hastalık bildirimi

Çocuğunuz hastalandığında, işletmeye sabah, işe başlama saatinde telefonla bilgi verilmelidir. En iyisi çocuğunuzun ya da sizin, eğitmeni ya da personel ofisini aramanızdır. Önemli olan, işletmenin çocuğunuzun yaklaşık ne kadar bir süre hasta olacağını öğrenmesidir. Çoğu işletmede en geç hastalığın üçüncü gününde doktordan bir çalışamazlık raporu alınması gerekir. Formalitelerin ayrıntıları meslek eğitimi sözleşmesinde bulunabilir.

İşten çıkış

Çocuğunuz deneme süresinde her zaman, neden göstermeden yazılı ihbarla işten ayrılabilir ya da çıkartılabilir. Deneme süresinin uzunluğu meslek eğitimi sözleşmesinde belirlenmiştir. Genelde iki ile dört ay arasındadır. Deneme süresinden sonra meslek eğitimi sözleşmesinde belirtilen ihbar süreleri geçerlidir. Sözleşmede ihbar süreleri belirtilmediği takdirde, dört haftalık yasal ihbar süresi geçerlidir. İhbarın yazılı olarak yapılması gerekir.

Adli iyi hal kağıdı

Bazı meslek eğitimi işletmeleri, çocuğunuzun ilk iş gününde bir adli iyi hal kağıdı getirmesini ister. Bu, federal makamlarca verilen, bu tarihe kadar kayıtlara geçmiş olan sabıkalarla ilgili bir belgedir. Bunu büyükşehir ya da ilçe belediyelerinden alabilirsiniz.

Deneme süresi

Deneme süresi meslek eğitimi sözleşmesinde belirlenmiştir, genelde iki ile dört ay arasında sürer. Bu süre içerisinde meslek eğitimi veren firma, çocuğunuzun bu işe uygun olup olmadığını kontrol eder. Çocuğunuz deneme süresinde her zaman, neden gösterilmeden, yazılı ihbarla işten çıkartılabilir. Aynı şekilde çocuğunuz da yazılı ihbarla her zaman işten ayrılabilir.

Sınav

Genelde meslek eğitimi gerektiren her meslekte bir ara ve bir de bitirme sınavı yapılır. Ara sınavın amacı, eğitim durumunu belirlemektir. Böylece çocuğunuz hangi alanlarda daha fazla öğrenmesi gerektiğini görür. Çocuğunuz, sınav için izin alma hakkına sahiptir. Hatta işletmenin bitirme sınavı için sınavdan önceki gün de izin vermesi zorunludur.

Sosyal sigorta kartı

Her çalışana, emeklilik sigortası kurumu tarafından bir sosyal sigorta kartı verilir. Bu kartta, çalışanın yasal olarak kayıtlı olduğu onaylanır. Meslek eğitiminin başlangıcında, çocuğunuzun sağlık sigortası bu kartın çıkartılmasını sağlar. Çocuğunuzun bunu ilk iş gününde yanında getirmesi ya da işletmeye sosyal sigorta numarasını bildirmesi gerekir. Bu numara sosyal sigorta kartının üzerinde yazılıdır.

İş yerinde koruma

Çocuğunuzun iş yerinde güvenlik kurallarına uyması gerekir. Örneğin bazı işletmelerde koruyucu giysi giymek ya da takıları çıkarmak zorunludur. En iyisi çocuğunuzun ilk iş gününden önce bu konuda bilgi edinmesidir.

Faaliyetler/Bedensel çalışma

Meslek eğitimi öğrencisine verilen tüm görevler, meslek eğitimi amacına hizmet etmeli ve gençlerin fiziksel yeteneklerine uygun olmalıdır. 18 yaşının altındaki gençler, gözetim altında olmadığı sürece, tehlikeli, yani kaza ya da yaralanma tehlikesi barındıran işler yapamazlar. Tehlikeli malzemelerle ya da tehlikeli durumlarda çalışmanın, meslek eğitiminin bir bölümünü oluşturduğu zamanlarda da gözetim yükümlülüğü geçerlidir.

Fazla mesai

Eğer çocuğunuz henüz reşit değilse, prensip olarak fazla mesai yapması yasaktır. Ancak bazen bundan kaçınmak mümkün olmamaktadır. Bu durumda fazla mesailerin boş zamanlarla dengelenmesi ve günde 30 dakikayı aşmaması gerekir.

İzin

Meslek eğitiminde izin günleri meslek eğitimi sözleşmesi ile düzenlenmiştir. Çocuğunuz 18 yaşının altındaysa, belli sayıda izin günü kullanma hakkına sahiptir. Genç Çalışanları Koruma Kanunu şöyle der: 16 yaşına henüz ulaşılmadıysa, yasal yıllık izin en az 30 gün olmalıdır, 17 yaşında en az 27 gün, 18 yaşında en az 25 gün ve 18 yaşın üstünde en az 24 gün olmalıdır.

Gizlilik yükümlülüğü

İşletmede gizlilik gerektiren durumlar, işletme sırrı olarak kabul edilir. Çocuğunuz, işletme sırlarını kendine saklamakla ve bunları dışarı aktarmamakla yükümlüdür.

Konut parası

Çocuğunuz meslek eğitimi sırasında, ayrı bir evde oturuyorsa ve BAföG (Federal Meslek Eğitimi Teşviği), meslek eğitimi ücreti ve meslek eğitimi yardımı almıyorsa ya da bunları alma hakkına sahip değilse, belli şartlar altında konut parası alma hakkına sahiptir. Çocuğunuz konut parası katkısı için ilçe ya da büyükşehir belediyesine başvurabilir.

Karne

Çocuğunuz okulda olduğu gibi meslek okulunda da bir ara ve bir yıl sonu karnesi alır. Bitirme sınavından sonra meslek okulundan, IHK (Sanayi ve Ticaret Odası) ya da HWK’dan (Zanaatkarlar Odası) bir karne ve işletmeden bir meslek eğitimi karnesi alır. Çocuğunuzun bu karneleri iyi muhafaza etmesi gerekir, çünkü bunlar daha sonra yapacağı iş başvuruları için önemlidir.

Ek yeterlilik

Çocuğunuz işletmedeki eğitim ve meslek okulundaki derslerin yanında ek yeterlilikler de edinebilir. Bunlar örneğin meslek eğitimi tüzüğünde öngörülenlerin ötesine geçen kurslar gibi meslek içi eğitimlerdir. Bunların arasında örneğin dil kursları, bilgisayar ehliyeti ya da işletme iktisadı bulunur.